امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
اخبار


الکترولومینسانس (ELC) روشی نوین و بسیارحساس در تشخیص آنالیت ها ١٣٩٥/٣/٥
منبع خبر :

     

 روش جدید الکترو کمیلومینسانس اخیرا"ابداع گردیده است . این روش حساس ترین روش ایمونواسی است که با آن   می توان غلظت هایی به میزان 15-10 مول از آنالیت را در زمان بسیار کوتاهی سنجید . در این روش الکترودی از جنس پلاتین به سیستم افزوده شده که باعث تمرکز نور در محل آشکار ساز می شود و از تفرق آن جلوگیری می کند . این الکترود هم چنین محدوده زمانی واکنش را نیز تنظیم می کند ، به طوری که با برقراری جریان الکتریکی ، واکنش تولید نور آغاز و با قطع آن واکنش خاتمه می یابد . از قابلیت های دیگر این سیستم نوین ، توانایی سنجش چند آنالیت متفاوت به طور هم زمان در نمونه مورد آزمایش می باشد . آزمایشگاه تشخیص طبی کاوش مفتخر است هم گام با آزمایشگاه های معتبر کشورهای اروپایی و آمریکایی با استفاده از دستگاه Elecsys 2010  و Cobase E411  تست های هورمونی تخصصی را با بالاترین حساسیت و اختصاصیت در کوتاه ترین زمان انجام دهد.

 


      از دیگر مزایای مهم این سیستم ، جواب دهی سریع (حتی برای تست های کم درخواست و فوق تخصصی) می باشد که این امر موجب عدم اتلاف وقت و در نتیجه رضایتمندی هرچه بیشتر بیماران و پزشکان محترم می باشد .  

 

 

[ بازگشت ]