امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
جوابدهی مراجعه کنندگان


به سیستم جوابدهی آنلاین خوش آمدید

نام کاربری :

رمز عبور :

راهنمای جوابدهی مراجعه کنندگان

جهت دریافت جواب آزمایشات در روز جوابدهی از ساعت 15:30 به بعد به سایت مراجعه شود

در صورت داشتن بدهی به صندوق ،عدم ثبت شماره همراه وجوابهای دارای منحنی خاص جواب شما روی سایت قابل مشاهده نمی باشد

      * * نام کاربری و رمز عبور شما در کادر بالای قبض پذیرش شما ثبت شده است * *

 برای نام کاربری شماره پذیرش به همراه ماه پذیرش بدون فاصله وارد شود

 *** برای مثال :شماره پذیرش  1100-5  به صورت 051100 وارد شود ***

  رمز عبور همان شماره موبایل مراجعه کننده می باشد

در صورت بروز اشکال با بخش جوابدهی آزمایشگاه تماس فرمایید