امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
اخبار


غربال گری بارداری ١٣٩٥/٢/١٤
منبع خبر : نی نی بان
انواع مختلف تستهای غربالگری برای وجود نقایص هنگام تولد وجود دارد که هر کدام در زمان خاصی و به منظور تشخیصی خاص انجام میشود. در هر کدام از سه ماهه‌های بارداری انواع مختلفی از تستها انجام میشود
 دومین مطلب بسته انواع غربالگری در بارداری انواع مختلف تستهای غربالگری برای وجود نقایص هنگام تولد را معرفی میکند که هر کدام در زمان خاصی و به منظور تشخیصی خاص انجام میشود. در هر کدام از سه ماهه‌های بارداری انواع مختلفی از تستها انجام میشود که جدول زیر فهرست انواع مختلف را نشان میدهد. اما این به آن معنا نیست که همه این تستها باید انجام شود. 

تستهای غربالگری پیش از تولد

آزمونهای غربالگری

نوع آزمون

به چه منظور انجام میشود؟

میزان احتمال سندرم داون

غربالگری ترکیبی سه ماهه اول

آزمایش خون برایPAPPA و HCG و آزمایش اولتراسوند

سندرم داون، تریزومی ۱۳، تریزومی ۱۸

۸۷-۸۲ درصد

غربالگری سه ماهه دوم برای نقص لوله عصبی

آزمایش خون برایAFP

نقص لوله عصبی

۸۵ درصد

غربالگری سه گانه سه ماهه دوم

آزمایش خون برایAFP، HCG و استریول

سندرم داون، تریزومی ۱۸، نقص لوله عصبی

۶۹ درصد

غربالگری چهار گانه سه ماهه دوم

آزمایش خون برایAFP، HCG ، استریول، اینهیبینA

سندرم داون، تریزومی ۱۸، نقص لوله عصبی

۸۱ درصد

غربالگری یکپارچه

آزمایش خون برایPAPPA و سونوگرافی سه ماهه اول،  به همراه غربالگری چهارگانه سه ماهه دوم

سندرم داون، تریزومی ۱۸، نقص لوله عصبی

۸۸-۸۵ درصد

غربالگری یکپارچه (فقط آزمایش خون)

مانند غربالگری یکپارچه بدون اولتراسوند

سندرم داون، تریزومی ۱۸، نقص لوله عصبی

۸۸-۸۵ درصد

غربالگری مشروط

نتایج غربالگری ترکیبی سه ماهه اول :

مثبت: پیشنهاد تست تشخیصی

منفی: هیچ تستی پیشنهاد نمیشود

متوسط: انجام تست غربالگری سه ماهه دوم

سندرم داون، تریزومی ۱۸، نقص لوله عصبی

۹۴-۸۸ درصد

غربالگری متوالی

نتایج غربالگری ترکیبی سه ماهه اول:

مثبت: پیشنهاد تست تشخیصی

منفی: پیشنهاد غربالگری سه ماهه دوم

سندرم داون، تریزومی ۱۸، نقص لوله عصبی

۹۵ درصد

اختصارها:AFP آلفافتوپروئین، HCG گنادوتروپین جفتی انسان، PAPPAپروتئین پلاسما A مربوط به بارداریواژه نامه ناهنجاری ها
آلفافتوپروتئین (AFP): پروتئین تولید شده توسط جنین در حال رشد. این پروتئین درمایع آمنیوتیک دیده میشود  و البته به مقدار کمتر درخون مادر وجود دارد.
آمنیوسنتز: روشی که طی آن از یک سوزن برای جمع آوری مقدار کمی مایع آمنیوتیک از کیسه اطراف جنین استفاده میشود. 
آنیوپلوییدی: داشتن تعداد غیر طبیعی کرموزوم
حامل: شخصی که هیچ نشانه ای از اختلالی خاص ندارد  اما میتواند ژن را به فرزندان خود منتقل میکند.
نمونه جفت:روشی که به کمک آن یک نمونه کوچک از سلول جفت گرفته شده و آزمایش میشود.
آزمایشهای تشخیصی: آزمایشهایی که برای مشخص شدن یا علت یابی بیماری در افرادی که احتمال خطر ابتلا به بیماری را دارند انجام میشود.
استریول: ماده ای که توسط جفت و کد جنین تولید میشود.
گنادوتروپین جفتی انسان (HCG): هورمون تولید شده در دوران بارداری که اندازه گیری آن برای انواع تستهای بارداری لازم است.
اینهیبین A: ماده ای که توسط جفت در دوران بارداری تولید میشود.
نقص لوله عصبی: از جمله نقایص هنگام تولد است که در اثر رشد ناکامل مغز نخاع یا پوشش آن ایجاد میشود
پروتئین پلاسما A مرتبط با بارداری: پروتئینی که توسط جفت و جنین در بارداری تولید میشود.
تریزومی: وضعیتی که در آن یک کروموزوم اضافی وجود دارد.
تریزومی ۱۳ (سندرم پاتو): یک اختلال ژنتیکی است که باعث نقص جدی قلبی و سایر مشکلات میشود. اکثر مبتلایان به تریزومی ۱۳ در سال اول زندگی میمیرند.
تریزومی ۱۸(سندرم ادوارد): یک اختلال ژنتیک که باعث مشکلات روانی و جدی میشود. اکثر مبتلایان به تریزومی ۱۸ در سال اول زندگی میمیرند.
تریزومی ۲۱ (سندرم داون): یک اختلال ژنتیک که در آن مشکلات پزشکی مانند نقص قلبی و ناتوانی فکری بروز میکند.

[ بازگشت ]