امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
آزمايش پرولاكتين


 

شرايطی كه رعايت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمايش با دقت و صحت بالا می شود:

      ۱-     بهتراست ۱۲ ساعت ناشتا باشيد.

۲-     بهترین زمان نمونه گیری صبح می باشد.

۳-     زمان رسیدن  به آزمايشگاه ۳ تا ۴ ساعت از بيدار شدن شما گذشته باشد.

۴-     در روز نمونه گیری از ورزش كردن خودداری شود.

۵-     در زمان نمونه گیری استرس نداشته باشيد.