امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
GCT برای خانم باردار


 تست تحمل گلوکزبرای خانمهای باردار (GCT)

 

  برای غربالگری بانوان مبتلا به ديابت مليتوس در دوران  بارداری (هفته ۲۸-۲۴ حاملگی) آزمایش GCT درخواست می شود .

 

  شرايطی كه در نظر گرفتن آنها موجب بدست آمدن جواب آزمايش با دقت وصحت بالا می شود:

   

 

 ۱-  برای آماده سازی ونمونه گیری حداقل ۹۰ دقيقه وقت لازم است.

۲-  ناشتا بودن برای اين آزمایش نياز نيست. ولی باید از آخرین وعده غذایی حداقل ۲ ساعت گذشته باشد.

 

۳-  شربت قندی كه به شما داده می شود دارای ۵۰ گرم گلوكز است لطفا آنرا ظرف مدت ۵ دقيقه ميل كنيد.

 

۴-  وقتي شربت را كاملا ميل كرديد ساعت را نگاه كرده و به  پرسنل نمونه گيری اطلاع دهيد تا حتما روی برگه شما ثبت گردد و ساعت نمونه گيری به شما اطلاع      داده شود.

 

۵- بعد از میل نمودن شربت تا زمان نمونه گیری از خوردن، آشاميدن. سیگار کشیدن و ورزش كردن خودداری كنيد.