امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
خون مخفی در مدفوع


 

  برای تشخيص اوليه خونريزی در نقاط فوقانی يا تحتانی دستگاه  گوارش ازاين آزمایش استفاده می شود.

 

 شرايطی كه رعايت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمايش با دقت وصحت بالا ميشود:

             ۱-  لطفا سه روز قبل از نمونه گیری و در طول دوره جمع آوری نمونه مدفوع از دريافت موارد زير خودداری فرمائيد:

                 گوشت قرمز، ماهی،  سبزيجات خام، طالبی، موز،  شلغم، قارچ خوراكی، چغندر، انواع كلم، انگور و الكل .

 

             ۲-  به دليل آنكه داروهای زير در انجام اين آزمايش تداخل ايجاد می كند با هماهنگی با پزشك معالج سه روز قبل از نمونه گیری و در طول دوره جمع آوری نمایید

                 مدفوع از دريافت  داروهاي زير خودداری فرمایید:

     ويتامين ث ، داروهای آهن دار ، آسپرين و ساير ضد انعقادهای خوراكی ، كلشيسين و داروهای استروئيدی.

 

 ۳-  در صورتي كه زمان نظافت دندانها دچار خونريزی می شويد ۴۸ ساعت قبل از  نمونه گیری از زدن مسواک و كشيدن  نخ دندان خودداری فرمائيد.

 

 ۴-  معمولا پزشک شما برای تاييد صحت خونريزی دستگاه گوارش شما درخواست تست سه نوبته مي دهد. لطفا سه نوبت نمونه را در سه روز متوالی انجام

     دهيد وهر نوبت را درهمان روز به آزمايشگاه تحويل دهيد.