امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
تحمل گلوكز


 

شرايطی كه رعايت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمايش با دقت بالا می شود:

 

       قبل از نمونه گیری:

 

۱-   برای نمونه گیری حداقل ۳ تا ۴ ساعت بايد در آزمايشگاه تشريف داشته باشيد و توصيه شده است كه نمونه گیری بين ساعات ۷ تا ۹ صبح انجام شود.

۲-    سه روز قبل از نمونه گیری وعده های غذايی بايد به گونه ای باشد كه بدن شما مقدار ۲۰۰-۳۰۰ گرم مواد قندی دريافت كرده باشد.

توجه: اگر در سه وعده غذايی كه روزانه ميل می كنيد مقدار كافی نان و برنج موجود باشد اين مقدار قند به بدن شما خواهد رسيد در غير اين صورت   میتوانيد از موادی مانند خرما، كشمش، نان و برنج در وعده های غذايی خود استفاده كنيد.

۳-   صبح روز نمونه گیری ۱۲ ساعت ناشتا باشيد مواد غذايی مصرف نكنيد ولی به ميزان لازم آب بنوشيد.

۴-   ۸ ساعت قبل از نمونه گیری ورزش نكنيد.

۵-   از استعمال دخانيات و مصرف قهوه و الكل ۳۶ ساعت قبل از نمونه گیری خودداری كنيد.

۶-   انسولين و داروهای خوراكی كنترل كننده قند خون در صبح روز نمونه گیری مصرف نشود (مگر به دستور پزشک). برای ادامه مصرف يا قطع مصرف ديگر داروهای خود با پزشک ارتباط برقرار سازيد.

   

   انجام نمونه گیری:

 

   ۱-  انجام نمونه گيری خون برای بدست آوردن قند خون ناشتا قبل از ميل كردن شربت قند ضروری است.

   ۲-  شربت قندی را كه همكاران بخش نمونه گيری به شما می دهد در مدت ۵ دقيقه ميل شود و پس از نوشیدن شربت  فرد نمونه گير را آگاه سازيد تاساعات نمونه گيری شما را جهت مراحل نمونه گیری بصورت نوشته به شما اعلام نمايد.  زمان های اعلام شده در آزمايشگاه حضور داشته باشيد.

   ۳-  تا زمانی كه نمونه گیری شما تمام نشده هيچ غذايی ميل نكنيد ولی مصرف آب توصيه می شود و بهتر است آب بنوشيد.

   ۴-  درطول زمان انجام نمونه گیری ورزش نكنيد و از استعمال دخانيات پرهيز كنيد.

  ۵-  چنانچه شربت گلوكز خورده شده را استفراغ كرديد حتما مسئول نمونه گيری را آگاه سازيد.

  ۶-  بعد از ميل كردن شربت قند ممكن است دچار حالات  سرگيجه، لرزش، دلواپسی، عرق كردن و ضعف  گرديد. اين حالات گذرا هستند ولی چنانچه   دچار حالتی ماندگار بوديد حتما مسوول نمونه گيری را مطلع  سازيد.

۷-   پس از اتمام نمونه گيری می توانيد غذای عادی روزانه خود را ميل كنيد.