امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
نمونه مدفوع


   

 

      شرايطی كه رعايت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمايش با دقت  بالا می شود:

 

    ۱-  ۴ تا ۵ روز پيش از نمونه گیری از درمان با روغن های كرچك يا روغن های معدنی، بيسموت، منيزيوم، تركيبات ضد اسهال، تنقيه با باريوم و مصرف آنتی بيوتيک ها خودداری نمایید مگر به دستور پزشک.

    ۲-  نمونه مدفوع بايد در ظرف پلاستيكی كه از طرف آزمايشگاه در اختيار مراجعين قرار می گيرد جمع آوری شود.

     توجه: چنانچه فرد آزمايش دهنده بستری است نمونه را در يك ظرف خشک جمع آوری نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص ( آبسلانگ ) ، نمونه را به ظرف برچسبدارآزمايشگاه منتقل نمایيد.

    ۳-  نمونه مدفوع نبايد با  دستمال کاغذی، صابون، ادرار يا آب مخلوط شود.

    ۴-  نمونه های مشكوک به اسهال خونی بايد بلافاصله به آزمايشگاه ارسال گردد.

    ۵-  در آزمايشهای سه نوبته هر نوبت در يك روز يا يك روز در ميان انجام شود و اگر فرد دچار يبوست باشد سه نمونه را بايد حداكثر در فاصله زمان ۱۰ روز جمع آوری كند مگر آنکه مدت زمان دفع بیش از این باشد.

    ۶-  اگر نمونه مدفوع اسهالی و لزج باشد باید سریعا به آزمایشگاه منتقل شود. ولی در مورد نمونه های معمولی و سفت ، اگر امکان انتقال سریع به آزمایشگاه نباشد        می توانید نمونه را در محلی که نه سرد است و نه گرم، نگهدارید و فردای آن روز نمونه را به آزمایشگاه ارسال نمایید (نمونه را باید قبل از ۲۴ بعد از نمونه         گیری به آزمایشگاه منتقل کنید).