امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
آزمايش اسپرم


 

شرايطی كه رعايت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمايش با دقت وصحت بالا مي شود:


 

 

 

 

 

    الف ـ نمونه گيری برای بررسی تعداد و فعاليت اسپرم

 

 

 

 

 

 

 

  ۱-  مراجعه كننده محترم به دليل آنكه مصرف برخی از داروهای گياهی وشيميايی با اين آزمايش تداخل ايجاد می كند لطفا جهت ادامه مصرف دارو با پزشک  خود مشورت نمایيد. 

 

 

  ۲-  آزمايش اسپرم موقعی صحيح ترين نتيجه را مي دهد كه در زمان نمونه  گيری دو تا سه روز از آخرين انزال گذشته باشد و از آخرين انزال بيش از ۷ روز نگذشته باشد.  

 

 

  ۳-  روش نمونه گيری: از طريق تحريک مصنوعی بدون استفاده از كاندوم و كرم چرب كننده انجام شود و بايد دقت شود كه تمامی نمونه در ظرف مخصوص كه ازآزمايشگاه گرفته میشود ريخته شود.  

 

 

   بهتر است نمونه گيری در آزمايشگاه انجام شود وگرنه لازم است در كمتر از ۲۰ دقیقه  و در دمای نزديك به درجه حرارت بدن (۳۷ درجه) به آزمايشگاه برسد اين كار با در دست گرفتن ظرف امكان پذير است.
   ۴-  ساعت انجام نمونه گيری را بر روی ظرف ثبت كنيد.

 

 

   ۵-  زمان تحويل نمونه هر روز  تا قبل از ساعت ۱۷ است.

 

 

     ب ـ  نمونه گيری برای بررسی وجود و شمارش اسپرم (به دنبال بستن لوله ها) 

 

 

 

 

   ۱-  بهتر است برای انجام اين آزمايش ۲ ماه از بستن لوله ها گذشته باشد و يا طبق دستور پزشک انجام شود.

  ۲-  در روز قبل از نمونه گیری يك تا دو بار جهت پاك شدن مجرا انزال داشته باشد