امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
Nuclear Matrix Proteins


  

 

كانسر مثانه ششمین بدخیمی شایع بوده و تشخیص آن نیاز به بررسی و انجام آزمایشات دقیق دارد. بروز این سرطان در بین مردان ۳ برابر بیشتر از زنان رخ می دهد. از میان علت های شناخته شده می توان به سیگار به عنوان یک عامل مهم نام برد.

 

 در زمان تشخیص، حدود ۸۰٪ از سرطان های مثانه به عنوان تومورهای سطحی مشخص می شوند. از میان این موارد، TCC  یا  Transitional Cell Carcinoma شایعترین نوع بوده و میزان بالای عود و پیشرفت را نشان می دهد. پیشرفت TCC از یک بیماری سطحی به بیماری تهاجمی عضلانی یا بروز متاستاز از ۵  تا ۳۰٪ در طول ۵ سال متغیر است. میزان عود پس از درمان در ۵ سال اول ۷۰٪ می باشد. روش تشخیص و ارزیابی رایج کانسر مثانه در حال حاضر به استفاده از سیستوسکو پی و ارزیابی سیتولوژی ادرار بستگی دارد. بررسی مستقیم مخاط توسط سیستوسکوپی موثرترین روش تشخیصی TCC اولیه و عود آن است. البته این روش تهاجمی بوده و در شناسایی تومورهای low_grade حساسیت کمی دارد. بررسی سیتولوژیک ادرار ویژگی و حساسیت بالایی برای کانسر high_grade می باشد، اما برای تشخیص موارد یا دیسپلازی حساسیت کمی (حدود ۱۱-۱۷٪) دارد. به طور معمول سیستوسکوپی و سیتولوژی هر دو باهم به همراه بیوپسی (در صورت لزوم ) برای افزایش حساسیت به کار برده می شوند. متاسفانه هیچ یک از دو روش فوق برای تشخیص زودرس، ارزیابی عود یا پیشرفت بیماری کاربرد کافی ندارند. از قدیم، روش های حساس تر و کم تهاجمی تر برای این منظور مورد نظر پزشکان بوده است. امروزه روش های بر پایه تشخیص آنتی ژن های محلول ريخته شده توسط تومورها و دفع شده در ادرار در دسترس قرار گرفته است. NMP_22 یا Nuclear Matrix Proteins 22  نقش مهمی در شالوده ساختمان هسته و تکثیر DNA و اکسپرشن ژنی ایفاد می نمایند. افزایش غلظت شدید NMP در ترانس فورمیشن نئوپلاستیک سلول و پیشرفت بیماری در سرطان های پستان، کولون و مثانه نشان داده شده است. با استفاده از آنتی بادی بر علیه اپی توپ های خاص NMP یا همان NMP_22 می توان کانسر مثانه در ادرار را تشخیص داد. ویژگی NMP_22 برای TCC با Grade 1  برابر ۵۲٪ است كه در مقایسه با ویژگی آزمایش سیتولوژی ادرار که ۱۷ ٪ است حدود ۳ برابر بوده و بنابراین آزمایش بهتری برای رد تشخیص TCC در سطح low_grade است.

 

ویژگی سیتولوژی ادرار و NMP_22 در مورد تومورهای high_grade هر دو عالی بوده و از هر دو مورد می توان در ارزیابی این دیسپلازی ها استفاده کرد، ولی حساسیت NMP_22 به طور کلی چه در مورد تومورهای low_grade و چه high_grade بیشتر از سیتولوژی می باشد. همچنین می توان از NMP_22 جهت طبقه بندی ریسک بیماران استفاده کرد، به این ترتیب که بیماران با NMP_22 منفی بعد از رزکسیون تومور را می توان به عنوان گروه low_risk فرض کرد و پروتکل با شدت کمتر را از نظر بررسی سیتوسکوپیک به کار برد.به طور کلی همراه با سایر آزمایشات پذیرفته شده NMP_22 باعث شناسایی زودتر در تشخیص و درمان بیماران کانسر مثانه می گردد. مقادیر مرجع آن <10 U/ml میباشد.در برخی موارد نظیر Interstitial Cystitis و UTI احتمال مثبت بودن موقتی کاذب وجود دارد. همچنین بلافاصله پس از ورزش شدید و یا کاتتریزاسیون احتمال مثبت شدن کاذب تست وجود دارد.

این آزمایش با استفاده از کیت های دارای تاییدیه CE اتحادیه اروپا و FDA آمریکا هم اکنون در آزمایشگاه پاتوبیولوژی دی انجام می شود و جواب بیماران در عرض یک روز از تحویل نمونه آماده تحویل به پزشکان محترم می باشد.  با توجه به حساسیت و ویژگی تشخیص تومورهای مثانه صرف نظر از grade تومور، به طور کلی NMP_22 یک روش مقرون به صرفه و اقتصادی در مقایسه با سیستوسکوپی به شمار می آيد.