امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
اطلاعات آزمایشگاه


 

   ساعت كاری آزمایشگاه تشخیص پزشکی کاوش 

 

 

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:00 الی 19:00

 

                                                پنجشنبه ها از ساعت 7:00 تا ساعت7:00

 

 

جدول برنامه کاری آزمایشگاه کاوش