امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
خدمات جانبی


 

 

 

 

 

 

 

1-انجام نمونه گیری در منزل توسط پرسنل مجرب در اسرع وقت 

 

 

 

 

شماره تماس جهت هماهنگی 

 

 

 

32211109-32211096

 


 

داخلی 1 یا 2


2-انجام آزمایشات ادواری شرکتها وادارات

  

3-انجام آزمایشات طرحهای تحقیقاتی دانشجویی