امروز : سه شنبه ، 29 بهمن 1398 ساعت :
آزمایشات


  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Atomic abs.

نوع نمونه
"سرم ، ادرار رندوم یا 24 ساعته "
حجم نمونه