امروز : چهارشنبه ، 9 بهمن 1398 ساعت :
آزمایشات


  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Mayer

نوع نمونه
مدفوع
حجم نمونه
2 گرم
کمترین حجم نمونه
1 گرم
نگهداری نمونه
1 ساعت در دمای 15 تا 25 c˚ یا 1 روز در 8 -2 c˚ یا 3 روز در20- c˚
حمل و نقل نمونه
در 8 -2 c˚ یا 20- c˚
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
"48 تا 72 ساعت پیش از آزمایش و در طی دوره جمع‌آوری نمونه مدفوع از خوردن گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهی، شلغم و تربچه - انواع ميوه هايي نظير: خربزه، هندوانه، گرمك، طالبي، شلغم، گل كلم، تربچه ترب و كلم بروكلي، خيار، ترب كوهي ( ريشه خردل )، هويج، ميوه‌ها و عصاره‌هاي ترش مزه ( ليمو ترش )‌ همچنین از مصرف آهن، Cویتامین ایندومتاسین، کلشی‌سین، آسپرین، بروفن، کورتون‌ها و خودداری نمایید."
کد آزمایش
"1364 , 1365 , 1366"

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
24 ساعته