امروز : یکشنبه ، 6 فروردین 1402 ساعت :
آزمایشات


  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

نام روش اندازه گیری
Slide staining (Geimsa)

نوع نمونه
خون تام حاوی EDTA
حجم نمونه
1 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
0.5 میلی لیتر
نگهداری نمونه
پس از تثبیت در دمای 15 تا 25 c˚ به مدت طولانی قابل نگهداری است
حمل و نقل نمونه
در15 تا 25 c˚
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
کد آزمایش
401

روز و زمان انجام آزمایش
روزانه - صبح و عصر
مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
24 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "