امروز : جمعه ، 29 تیر 1403 ساعت :
جدیدترین ها


الکترولومینسانس (ELC) روشی نوین و بسیارحساس در تشخیص آنالیت ها ١٣٩٥/٣/٥[ ادامه ]
 
تست تنفسی اوره ( UBT-PYtest) جهت تشخیص عامل میکروبی زخم معده ١٣٩٥/٣/٥[ ادامه ]
 
فلوسایتومتری ١٣٩٥/٣/٥[ ادامه ]